fbpx

Legalitate

Cu siguranță, activitatea de videochat este legală dacă îndeplinește mai multe condiții care țin de ordin fiscal și care să nu vizeze proxenetismul. Această activitate trebuie văzută sub mai multe dimensiuni:

Legalitate

Legalitate
1. Înființarea societății comerciale cu răspundere limitată cu obiect de activitate specific: COD CAEN 6312 Activităţi ale portalurilor web sau dedicat: COD CAEN 8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. (inclusiv activitatea de videochat pe site-uri adult). În această formă, codul CAEN principal va fi înscris pe certificatul de înmatriculare al societății iar toate persoanele fizice sau juridice care vor avea acces la acest înscris (precum și la Actul Constitutiv) vor cunoaște faptul că activitatea derulată de societate este videochatul.
Recomandăm înființarea unei societăți comerciale de tip microîntreprindere (până la 1 milion de Euro cifra de afaceri) care va avea un impozit de 3 % pe cifra de afaceri dacă nu are angajați sau un impozit de 1 % pe cifra de afaceri dacă are cel puțin 1 angajat.
Precizăm că nu recomandăm înființarea SRL-Debutant motivat de anumite condiții restrictive la care sunt supuse societatea și asociatul sau asociații acesteia.

2. Declararea punctului de lucru la Registrul Comerțului. După înființarea societății de tip microîntreprindere, este necesară declararea la Registrul Comerțului a punctului de lucru unde se va derula în mod legal activitatea de videochat. Deși organele statului ( în special cele fiscale ) nu sunt obligate să controleze sediul social și / sau punctul de lucru, eventualele controale din partea organelor fiscale ale statului se vor desfășura la punctul de lucru, unde se vor ține evidențele fiscale, contabile, juridice, respectiv contractele de muncă, de drepturi de autor sau de prestări servicii încheiate cu site-urile și cu modelele.
Pentru deschiderea punctului de lucru, recomandăm încheierea unui contrat de închiriere care va fi înregistrat la Administrația Financiară teritorială și nu încheierea unui contrat de comodat. Prin contractul de închiriere, societatea va putea să justifice în mod legal, din punct de vedere fiscal și contabil, sumele cu care va trebui să finanțeze chiria aferentă punctului de lucru.

3. Menținerea activității într-o zonă legală care să nu vizeze proxenetismul.
Deși Noul Cod Penal a dezincriminat prostituția, art. 213 NCP sancționează proxenetismul care face referire la activitatea de prostituție. Proxenetismul sau exploatarea sexuală reprezintă determinarea sau înlesnirea practicării prostituției ori obținerea de foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției.
Raportat la legea penală, apreciem că activitatea de videochat este derulată în condiții de legalitate dacă nu sunt îndeplinite condițiile art. 213 NCP privind proxenetismul în sensul
în care nu se instigă, nu se determină și nu se înlesnește întreținerea de acte sexuale de către modele cu diferite persoane în scopul obținerii de foloase patrimoniale pentru sine sau pentru altul, potrivit art. 213 al. (4) NCP. Din acest punct de vedere activitatea modelelor cupluri este dezavantajată.
Strâns legat de Proxenetism este și art. 182 lit. (c) NCP care definește exploatarea unei persoane din punct de vedere sexual, respectiv obligarea la practicarea prostituției, la manifestări pornografice în vederea producerii și difuzării de materiale pornografice sau la alte forme de exploatare sexuală.
Un element de noutate instituit de noul cod penal îl reprezintă consimțământul victimei care nu mai constituie cauză justificativă, așadar în viziunea legii penale noi, persoana care determină proxenetismul se pedepsește chiar dacă există consimțământul persoanei vătămate. De asemenea, se pedepsește și eventualul client al serviciilor, care în veche filosofie penală nu răspundea penal.
Fosta infracțiune de prostituție este reglementată sub formă de contravenție de art. 6 din Legea nr. 61/1991 pentru sanționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice care statuează că (6) atragerea de persoane, sub orice forma, savarsita in localuri, parcuri, pe strazi sau in alte locuri publice in vederea practicarii de raporturi sexuale cu acestea spre a obtine foloase materiale, precum si indemnul sau determinarea, in acelasi scop, a unei persoane la savarsirea unor astfel de fapte. De asemenea, apreciem că deținătorul de activitate legală de videochat nu se încadrează la art (7) din textul legal, care precizează că acceptarea sau tolerarea practicarii faptelor prevazute la pct. 6) in hoteluri, moteluri, campinguri, baruri, restaurante, cluburi, pensiuni, discoteci sau in anexele acestora de catre patronii sau administratorii ori conducatorii localurilor respectiv.
În concluzie, în relația cu modelul nu trebuie folosite nici un fel de contrângeri fizice sau psihice, aspecte care pot da naștere infracțiunilor de proxenetism, trafic de persoane sau șantaj. De asemenea, nu vor efectua acte de instigare la practicarea prostituției, respectiv rugarea, îndemnarea, constrângerea, determinarea, înlesnirea, promisiunea unor foloase materiale etc. pentru ca modelul să întrețină relații sexuale.

4. Fiscalitatea reprezintă un element important al legalității videochatului.
Activitatea trebuie derulată în mod legal în sensul în care nu trebuie îndeplinite condițiile art. 9 din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, care statuează
(1) Constituie infractiuni de evaziune fiscala si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 ani la 8 ani si interzicerea unor drepturi urmatoarele fapte savarsite in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale:
a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile;
b) omisiunea, in tot sau in parte, a evidentierii, in actele contabile ori in alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;
În condițiile în care societatea comercială este vizibilă și publică, sediul social și punctul de lucru declarate, riscul unor controale din partea instituțiilor statului este real și apreciem că banii obținuți trebuie justificați în totalitate în contabilitate și impozitați, mai ales în condițiile în care impozitul reprezintă 3% procente, în ipoteza în care activitatea legală de videochat se derulează prin instrumentul microîntreprindere, sau impozit 1 % dacă societatea are cel puțin 1 angajat.

5. Derularea activității de videochat în mod legal în mai multe forme legale:
5.1 Raporturi de muncă de tip Studio SRL * - angajat,
5.2 Raporturi contractuale de prestări servicii Studio SRL - prestator Model SRL, ambele microîntreprinderi
5.3 Raporturi contractuale de tip drepturi autor, cu avantajul conferit de Codul Fiscal în sensul în care studioul îi oprește modelului o cotă forfetară de 6% înainte de plata taxelor.
* SRL cu impozit pe veniturile microintreprinderilor 3%
6. Din punctul de vedere al legislației privind prevenirea și combaterea pornografiei, prevenirea și controlul activităților cu caracter pornografic se efectuează potrivit art. 4 din Legea nr. 196 / 2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei. Potrivit textului legal: Persoanele care deţin sau administrează localuri în care se prezintă programe de striptease sau erotice trebuie să asigure următoarele condiţii: a)desfăşurarea acestor activităţi în spaţii inaccesibile privirilor din exterior; b)interzicerea accesului minorilor în aceste localuri. Este evident faptul că desfășurarea activității de videochat se efectuează în condiții stricte de siguranță, astfel încât alte persoane exceptând personalul studioului nu au acces vizual sau auditiv în interiorul studioului și nu intră în contact cu modelele.
7. Avantajele intrării în legalitate sunt evidente. Riscurile la care se supune operatorul clandestin sunt de natură penală sub două dimensiuni, proxenetism și fiscalitate, și nu merită asumate pentru 3 % sau 1 % procente din încasările datorate statului. Cu cât studioul underground este mai mare cu atât riscurile sunt mai mari și sunt vizate atât deținătorii studioului precum și activitate derulată. Avantajul legalității SRL cu sediul social la avocat și punct de lucru declarat la Registrul Comerțului constau în faptul că activitatea este legală și transparentă din punct de vedere fiscal.
În concluzie, apreciem că activitatea de videochat este legală dar cu respectarea condițiilor de legalitate enumerate, condiții care fac diferența între o activitate legală și un risc care nu trebuie asumat în condițiile în care impozitele actuale specifice microîntreprinderii sunt atât de mici.
Avocat Răzvan Teodorescu
razvan@evoque-studio.ro
0723592899